2.jpg

Nasza placówka działa od 2 września 1991 roku. Katolicki charakter szkoły zakłada kształcenie i wychowanie w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Nieliczne klasy umożliwiają dobry kontakt ucznia z nauczycielem, dzięki czemu panuje tu przyjazna atmosfera. Daje to również większą możliwość indywidualnej pracy z uczniem.
Oprócz zajęć obligatoryjnych, uczniowie mają możliwość rozwijać swoje pasje i zdolności. W szkole działają różnego rodzaju koła zainteresowań:  fletowe, gitarowe, plastyczne oraz chór szkolny. Dodatkowa liczba godzin przeznaczona jest na angielski, a także haft kaszubski, wyjazdy na basen,  język kaszubski, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe.
Na profesjonalną opiekę i pomoc mogą liczyć również uczniowie z różnego rodzaju dysfunkcjami, biorąc udział w terapii pedagogicznej i logopedycznej.

  • Gimnastyka korekcyjna
  • Wyjazdy na basen
  • Koło muzyczne (fletowe, gitarowe)
  • Koło chemiczne
  • Robotyka
  • Chór szkolny

Prowadzą nauczyciele w zależności od potrzeb ucznia.

Celem terapii logopedycznej jest wywołanie prawidłowej artykulacji głosek i jej utrwalenie, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz kształcenie sprawności manualnej, spostrzegawczości, pamięci oraz koncentracji uwagi.