3.jpg

Nasza placówka działa od 2 września 1991 roku i jest najstarszą katolicką szkołą podstawową w województwie pomorskim.

Co decyduje o tym, że nasza szkoła różni się od innych?

Przede wszystkim to, że jej katolicki charakter zakłada kształcenie i wychowanie w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Nieliczne, maksymalnie szesnastoosobowe klasy, umożliwiają dobry kontakt ucznia z nauczycielem.

Dzieci od pierwszej klasy uczą się języka  angielskiego, a od czwartej także niemieckiego. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

 

Oprócz zajęć obligatoryjnych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje pasje i zdolności. W szkole działają różnego rodzaju koła zainteresowań, takie jak  fletowe, gitarowe, chemiczne oraz chór szkolny i zajęcia z robotyki. Na profesjonalną opiekę i pomoc mogą liczyć również uczniowie z różnego rodzaju dysfunkcjami, biorąc udział w terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Wszystko to sprawia, że panuje tu niemal rodzinna atmosfera. Mówimy i myślimy o sobie wspólnota, ponieważ to słowo najpełniej oddaje istotę naszej szkoły.