1.jpg

Celem zajęć jest usprawnienie funkcji językowych, percepcyjno – motorycznych, koncentracji uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji w przestrzeni. Dzieci kształcą spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, motorykę, współdziałanie różnych funkcji. Oprócz tego doskonalą technikę czytania, pisania, utrwalają zasady pisowni: ortografię i interpunkcję. Wykonują też wiele ciekawych prac plastycznych, które prezentowane są na gazetce szkolnej. Różnorodność ćwiczeń i zabaw sprzyja gimnastyce mózgu, rozwojowi ciała i miłej zabawie.