2.jpg

Celem zajęć jest usprawnienie funkcji językowych, percepcyjno – motorycznych, koncentracji uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji w przestrzeni. Dzieci kształcą spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, motorykę, współdziałanie różnych funkcji. Oprócz tego doskonalą technikę czytania, pisania, utrwalają zasady pisowni: ortografię i interpunkcję. Wykonują też wiele ciekawych prac plastycznych, które prezentowane są na gazetce szkolnej. Różnorodność ćwiczeń i zabaw sprzyja gimnastyce mózgu, rozwojowi ciała i miłej zabawie.

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Jej działalność stanowi przedłużenie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Jednym z jej najważniejszych zadań jest zapewnienie stałej opieki nad dziećmi i organizowanie zajęć wychowawczych. Szczególne znaczenie ma też umożliwienie uczniom swobodnej zabawy, rozrywki, nauki własnej lub zajęć dydaktycznych i odpoczynku. Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich między innymi: konkursy, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, dydaktyczne, plastyczno – techniczne, muzyczne, a także imprezy okolicznościowe takie jak zabawa andrzejkowa czy bal przebierańców podczas karnawału oraz festyny .