II DZIEŃ - TEST I ZAWODY TERENOWE.

I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ppor. K. Wybickiego w Pępowie

II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie

III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Licznie przybyłe szkoły, doskonale przygotowani uczniowie, ciekawe zadania i pyszny
poczęstunek, sprawiły że wszyscy wyjechali z naszej szkoły zadowoleniu i uśmiechnięci.
Dziękujemy wszystkim za współtworzenie tej cudownej atmosfery podczas turnieju.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy już za rok.