1.jpg

Nasza placówka działa od 2 września 1991 roku. Katolicki charakter szkoły zakłada kształcenie i wychowanie w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Nieliczne klasy umożliwiają dobry kontakt ucznia z nauczycielem, dzięki czemu panuje tu przyjazna atmosfera. Daje to również większą możliwość indywidualnej pracy z uczniem.
Oprócz zajęć obligatoryjnych, uczniowie mają możliwość rozwijać swoje pasje i zdolności. W szkole działają różnego rodzaju koła zainteresowań: matematyczne, teatralne, fletowe, gitarowe, plastyczne, informatyczne oraz chór szkolny. Dodatkowa liczba godzin przeznaczona jest na język hiszpański, angielski, a także szachy, haft kaszubski, wyjazdy na basen, warsztaty teatralne, zajęcia  kulinarne, język kaszubski, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe.
Na profesjonalną opiekę i pomoc mogą liczyć również uczniowie z różnego rodzaju dysfunkcjami, biorąc udział w terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Warsztaty teatralne są to zajęcia ogólnorozwojowe, mające na celu: wydobycie i pogłębienie wrażliwości dziecka, pracę z rekwizytem, praktyczną pracę z tekstem, pozyskanie świadomości ciała, szkolenie mowy scenicznej, a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole.
Warsztaty są podzielone na dwa cykle: część warsztatową i próby do przedstawienia teatralnego.


Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia opierają się na programie, który ukazuje związek między ruchem fizycznym, a rozwojem psychicznym człowieka. Podstawą zajęć są ćwiczenia kinezjologiczne równoważące pracę lewej i prawej półkuli mózgu, które wspomagają proces uczenia się.

 

Do zajęć włączone są elementy zabawy i gier ruchowych przy muzyce. Dzieci śpiewają piosenki „kinezjologiczne”. Wykonują też wiele ciekawych prac plastycznych, które prezentowane są na gazetce szkolnej.

 

Różnorodność ćwiczeń i zabawy sprzyja gimnastyce mózgu, rozwojowi ciała i miłej zabawie.

Prowadzą nauczyciele w zależności od potrzeb ucznia.