Zajęcia opierają się na programie, który ukazuje związek między ruchem fizycznym, a rozwojem psychicznym człowieka. Podstawą zajęć są ćwiczenia kinezjologiczne równoważące pracę lewej i prawej półkuli mózgu, które wspomagają proces uczenia się.

 

Do zajęć włączone są elementy zabawy i gier ruchowych przy muzyce. Dzieci śpiewają piosenki „kinezjologiczne”. Wykonują też wiele ciekawych prac plastycznych, które prezentowane są na gazetce szkolnej.

 

Różnorodność ćwiczeń i zabawy sprzyja gimnastyce mózgu, rozwojowi ciała i miłej zabawie.

Gimnastyka korekcyjna.

  • Koło muzyczne
  • Koło matematyczne
  • Koło informatyczne
  • Koło teatralne

Prowadzą nauczyciele w zależności od potrzeb ucznia.

Celem terapii logopedycznej jest wywołanie prawidłowej artykulacji głosek i jej utrwalenie, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz kształcenie sprawności manualnej, spostrzegawczości, pamięci oraz koncentracji uwagi.

 

Zajęcia odbywają się w klasach 0-VI w zależności od potrzeb.