1.jpg

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursach literackim i plastycznym pod hasłem Słowa malowane.

I Konkurs plastyczny

Skierowany jest do uczniów klas I-IV.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji do wiersza polskiego poety.

Informacje dodatkowe:

Technika wykonania pracy- płaska: rysunek, malarstwo lub kolaż.

Format: A4 lub A3.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim samodzielność ucznia, pomysłowość i estetyka wykonania.

Do pracy plastycznej należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz tytułem utworu, do którego przygotowano ilustrację.

Prace należy dostarczać do wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 r.

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pozytywnymi ocenami z plastyki oraz nagrodami-niespodziankami.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

II Konkurs literacki

Skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza zainspirowanego obrazem polskiego malarza.

Informacje dodatkowe:

Wiersz powinien być napisany odręcznie, czytelnie, na kartce formatu A4.

Długość utworu jest dowolna.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim kreatywność, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, wybór dzieła malarskiego oraz estetyka zapisu.

Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz tytułem obrazu, który stanowił inspirację do stworzenia wiersza.

Prace konkursowe należy dostarczać do wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 r.

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pozytywnymi ocenami z języka polskiego oraz nagrodami-niespodziankami.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Natalia Kulewska