1.jpg

  1697215912595.jpg 1697215912645.jpg 1697215912696.jpg 1697215912746.jpg 1697215912778.jpg 1697215912812.jpg 1697215912844.jpg 1697215912879.jpg 1697215912910.jpg 1697215912942.jpg 1697215912976.jpg 1697215913010.jpg 1697215913039.jpg 1697215913071.jpg 1697215913098.jpg 1697215913127.jpg 1697215960090.jpg 1697215960137.jpg 1697215960187.jpg

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

21 września 2023 r. uczniowie Parafialnej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Żukowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, boiska, cmentarza, Kościoła oraz okolic rzeki Raduni. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Nasza szkoła w imieniu Fundacji Nasza Ziemia otrzymała Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej 30 Akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”.