2.jpg

 

IMG_20210619_090031.jpg IMG_20210619_090046.jpg IMG_20210619_090122.jpg IMG_20210619_090126.jpg IMG_20210619_090205.jpg IMG_20210619_090239.jpg IMG_20210619_090410.jpg IMG_20210619_090451.jpg IMG_20210619_090533.jpg IMG_20210619_090540.jpg IMG_20210619_090646.jpg IMG_20210619_090723.jpg IMG_20210619_090725.jpg IMG_20210619_090729.jpg IMG_20210619_090851.jpg IMG_20210619_090924.jpg IMG_20210619_091118.jpg IMG_20210619_091136.jpg IMG_20210619_091151.jpg IMG_20210619_091159.jpg IMG_20210619_091546.jpg IMG_20210619_091559.jpg IMG_20210619_091612.jpg IMG_20210619_091617.jpg IMG_20210619_091642.jpg IMG_20210619_091646.jpg IMG_20210619_091800.jpg IMG_20210619_091939.jpg IMG_20210619_092830.jpg IMG_20210619_093505.jpg IMG_20210619_093508.jpg IMG_20210619_093623.jpg IMG_20210619_093632.jpg IMG_20210619_093730.jpg IMG_20210619_093755.jpg IMG_20210619_094443.jpg IMG_20210619_094504.jpg IMG_20210619_094530.jpg IMG_20210619_094543.jpg IMG_20210619_094649.jpg IMG_20210619_094652.jpg IMG_20210619_094712.jpg IMG_20210619_094920.jpg IMG_20210619_101158.jpg IMG_20210619_101302.jpg IMG_20210619_101314.jpg IMG_20210619_101319.jpg IMG_20210619_101327.jpg IMG_20210619_101409.jpg IMG_20210619_101423.jpg IMG_20210619_101437.jpg IMG_20210619_101445.jpg IMG_20210619_101511.jpg IMG_20210619_101517.jpg IMG_20210619_101754.jpg IMG_20210619_101801.jpg IMG_20210619_101807.jpg IMG_20210619_101820.jpg IMG_20210619_102951.jpg IMG_20210619_103026.jpg IMG_20210619_103033.jpg IMG_20210619_103136.jpg IMG_20210619_103138.jpg IMG_20210619_103220.jpg IMG_20210619_103938.jpg IMG_20210619_103950.jpg IMG_20210619_104152.jpg IMG_20210619_104220.jpg IMG_20210619_131507.jpg IMG_20210619_132104.jpg IMG_20210619_132436.jpg IMG_20210619_132619.jpg IMG_20210619_132653.jpg

19 czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego wybrali się na wycieczkę do Costerina Park w Kościerzynie oraz Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego. Na dzieci oprócz zabawy czekały ciekawe warsztaty. Pogoda nam dopisała i zabawa była przednia. Wszyscy wrócili zadowoleni :-)
A.K.

Kochani, pragnę poinformować Was o sukcesie Józefa Puzio, ucznia Naszej Szkoły. Józef w konkursie ekologicznym "Łączy nas Eko" zajął pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej.

https://www.facebook.com/LaczyNasEko/?__tn__=-UC*F

GRATULACJE DLA JÓZIA !

P.S. Dziękuję Wszystkim za oddane głosy na Facebooku " Łączy Nas Eko".

Pozdrawiam

Aleksandra Migdał

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021r.

W terminie głównym

1.      język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

(nieobecność losowa lub zdrowotna)  

1.      język polski – 16 czerwca 2021 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 17 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z reżimem sanitarnym.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

 

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020).

 

 Język obcy - j. angielski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                                          Arkusz standardowy              Arkusz dostosowany

język polski                            120 minut                               do 180 minut

matematyka                           100 minut                               do 150 minut

język obcy nowożytny             90 minut                                 do 135 minut

 

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną!!!

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ! Prosimy o punktualność, ponieważ uczeń który dotrze na egzamin po zakończeniu czynności organizacyjnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych!!!  W przypadku wniesienia urządzenia, zakłócania egzaminu lub pracy niesamodzielnej, uczniowi zostaje przerwany egzamin.

W trakcie trwania egzaminu uczniowie  nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczeń powinien zgłosić potrzebę wyjścia przewodniczącemu komisji, który zezwoli na opuszczenie sali.

Po zakończeniu pracy z testem uczniom przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi.

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Uczeń może posiadać długopis zapasowy. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Dodatkowo można wnieść małą butelkę wody (stawiamy na podłodze przy stoliku). Innych przyborów uczeń nie wnosi.

 

SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI:

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu (dyslektycy) nie przenoszą odpowiedzi  do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście (szczegółowe informacje przypomną uczniom przewodniczący komisji). Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w OKE w Gdańsku  zgodnie z obowiązującymi  procedurami. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się  na stronie: https://cke.gov.pl

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Konkurs fotograficzny dla uczniów kl. I-VIII

Sztuka i ja”

Z myślą o amatorach sztuki postanowiłyśmy zorganizować konkurs fotograficzny, który polegać będzie na stworzeniu własnej interpretacji wybranego dzieła sztuki.

Pomysł konkursu został zaczerpnięty z kalifornijskiego Getty Muzeum, które zamknięte w czasie pandemii podjęło wyzwanie nieustannego przybliżania sztuki (przykładowe prace i informacje dot. tworzenia własnych dzieł: http://blogs.getty.edu/iris/getty-artworks-recreated-with-household-items-by-creative-geniuses-the-world-over/#tips).

Zadanie konkursowe

Wybierz swoje ulubione dzieło sztuki, np. obraz, rzeźbę i odtwórz je z dowolnych materiałów.

Do przygotowania pracy konkursowej możesz zaangażować inne osoby, np. rodziców, rodzeństwo. A może na fotografii pojawi się również Twój zwierzak?

Zdjęcie dzieła sztuki zestawcie z oryginałem i wyślijcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 czerwca 2021 r. Pamiętajcie, aby w tytule wiadomości podać swoje imię, nazwisko, klasę oraz nazwę zaprezentowanego dzieła sztuki. Liczymy na Waszą kreatywność!

 

Każdy uczeń może przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki oraz oceny celujące z plastyki i informatyki.

 

 

Aneta Jung

Natalia Kulewska

Bogusława Szałaga

 

Z uwagi na niedużą liczbę prac konkursowych postanowiliśmy wybrać jedną, najciekawszą pracę. Zwyciężczynią w konkursie „Dziennik z czasów pandemii” została Anna Fryszkowska z klasy VIII, której tekst wzbudził w jury najwięcej emocji. Dziennik jest bardzo ciekawą, osobistą relacją. Poniżej zamieszczamy fragment nagrodzonej pracy.

Ani składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Zapiski z dziennika

16.04.2021 piątek

(…) Moje problemy nie narastają w świecie realnym, lecz w mojej głowie oraz w moim ciele. Chodzi o to, że każdy najmniejszy bodziec ‘daje mi w kość’. Mówię o moim ściśniętym brzuchu, który przerzyna mnie co wieczór. Narasta we mnie coraz większa ochota rozmowy z kimś bliskim (…) Jest słabo. Jest ciężko. (…)

To był ciężki dzień, miałam dużo lekcji, wieczorem zajęłam się odrabianiem prac i nauką matematyki. (…) Czas minął mi bardzo szybko i przyszedł czas na spanie, a więc odłożyłam telefon i położyłam się (…)

 

17.04.2021 sobota

Dzisiaj byłam umówiona z moją przyjaciółką na spotkanie, niestety jest przeziębiona, więc nie spotkamy się. Jestem zła i smutna, bo dawno się nie widziałyśmy i chciałam porozmawiać. (…)

Przynajmniej tutaj mogę napisać, co naprawdę czuję, z większą łatwością. Tęsknie za dawnym światem(…)

 

 

Natalia Kulewska