3.jpg
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/pspzukow/domains/pspzukow.vot.pl/joomla/images/dzienziemi2022.

Informuję o zakończeniu procesu wyborczego do MRGŻ. Naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Gminy Żukowo reprezentował będzie uczeń klasy ósmej- Sebastian Raulin.

Sebastianowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych działaniach na rzecz gminy, a w tym także naszej szkoły.

                                                                                                                                          Koordynator Natalia Kulewska

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż uczniowie klasy IV pod kierunkiem wychowawczyni Natalii Kulewskiej w roku szkolnym 2021 – 2022 uczestniczyć będą w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM Z kulturą mi do twarzy

 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).


Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

Autorzy i koordynatorzy:
Paulina Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka) – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Magdalena Wojdan – (współautorka) nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Mariusz Berkowski (współautor) – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Agnieszka Raźna – Kubiak (współautorka) – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka


Organizator:  Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

  •                  Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

  • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

  • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Cele szczegółowe:
 promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt składa się z trzech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Efekty udziału w projekcie będzie można śledzić już niebawem na profilu na FB oraz na stronie szkoły.

 

 

W dniu 14.09.2021 r. (wtorek) o godz. 16.30 zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas.
Pozdrawiam
Violetta Karszny

1631963942906.jpg 1631963942918.jpg 1631963942929.jpg 1631963942941.jpg 1631963942953.jpg 1631964077154.jpg 1631964077167.jpg 1631964077182.jpg 1631964077195.jpg 1631964077208.jpg 1631964077222.jpg 1631964172260.jpg 1631964172265.jpg 1631964172269.jpg 1631964172274.jpg 1631965393160.jpg 1631965393166.jpg 1631965393173.jpg 1631965393181.jpg 1631965393187.jpg 1631965393195.jpg 1631965393211.jpg 1631965393217.jpg 1631965393223.jpg 1631965393232.jpg 1631965393238.jpg

         10 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się do kaszubskiej Zagrody Checz w Dolinie Jadwigi. Wycieczka odbyła się w ramach zajęć języka kaszubskiego.

W ciągu kilku godzin dużo się działo. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zagrodą rolniczą, zobaczyli, jak żyją zwierzęta gospodarskie. Jedną z atrakcji było formowanie bułek z ciasta drożdżowego – upieczone bułki uczniowie zabrali ze sobą i zjedli ze smakiem. W Zagrodzie odbyły się także ciekawe warsztaty z kaszubszczyzny, które prowadzili członkowie kaszubskiej kapeli. Zostały zaprezentowane tańce i instrumenty kaszubskie. Po warsztatach uczniowie zwiedzili okolicę agrobusem, a na koniec zostali poczęstowani plackami ziemniaczanymi i herbatą.

 

Drodzy Rodzice,

Załączam Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły.

 Warunki ubezpieczenia