1.jpg

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursach literackim i plastycznym pod hasłem Słowa malowane.

I Konkurs plastyczny

Skierowany jest do uczniów klas I-IV.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji do wiersza polskiego poety.

Informacje dodatkowe:

Technika wykonania pracy- płaska: rysunek, malarstwo lub kolaż.

Format: A4 lub A3.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim samodzielność ucznia, pomysłowość i estetyka wykonania.

Do pracy plastycznej należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz tytułem utworu, do którego przygotowano ilustrację.

Prace należy dostarczać do wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 r.

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pozytywnymi ocenami z plastyki oraz nagrodami-niespodziankami.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

II Konkurs literacki

Skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza zainspirowanego obrazem polskiego malarza.

Informacje dodatkowe:

Wiersz powinien być napisany odręcznie, czytelnie, na kartce formatu A4.

Długość utworu jest dowolna.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim kreatywność, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, wybór dzieła malarskiego oraz estetyka zapisu.

Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz tytułem obrazu, który stanowił inspirację do stworzenia wiersza.

Prace konkursowe należy dostarczać do wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 r.

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pozytywnymi ocenami z języka polskiego oraz nagrodami-niespodziankami.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Natalia Kulewska

  koncert_kold_2_VID_20220121_104937_Moment.jpg koncert_kold_zdjecie-VID_20220121_104937_Moment.jpg

  

W tym roku konkurs kolęd w naszej szkole odbył się na lekcjach muzyki. Każdy z uczniów miał przygotować dwie kolędy. Zgłoszenia należało wypisać na kartkach określając między innymi kategorie swojego występu. Niektórzy przygotowali naprawdę barwne i ładne karteczki, jakby bilet na koncert. W związku z tym Koncert musiał się odbyć, ale żeby nie było okazji do rozprzestrzeniania się różnych chorób to zrobiliśmy to bez udziału publiczności w nagraniu video.
W związku z tym bardzo dziękujemy pani Bogusi wychowawczyni klasy VIII za pomoc w nagraniu. Dziękujemy Też pani Alicji i pani Kasi za udostępnienie dekoracji Betlejemskiej. Dobra współpraca i życzliwość zawsze buduje coś dobrego.
Każdy wykonawca włożył w przygotowanie jakiś wysiłek i ten wysiłek trzeba było nagrodzić, bo „Nie od razu zbudowano Rzym”, jak mówi przysłowie, ale wysiłek w obecnym czasie jest czymś cenniejszym od efektu. Jest drogą do Piękna, które mamy w sobie rozwijać i nie zawsze kończy się super efektem. Dlatego życzę wszystkim miłego oglądania i odwagi w podejmowaniu wysiłku (nie tylko w muzyce).
A tu można zobaczyć wszystkie występy: Nasi wykonawcy

 

1640006023529.jpg 1640006023545.jpg 1640006023561.jpg 1640006023575.jpg 1640006023588.jpg 1640006023602.jpg 1640006023616.jpg 1640006023628.jpg 1640006023640.jpg 1640006023653.jpg 1640006023666.jpg 1640006023679.jpg 1640006023696.jpg 1640006023707.jpg 1640006023719.jpg 1640006184583.jpg


W tym roku uczniowie klas I i II wraz z wychowawcami, p. Alicją Mierską i p. Katarzyną Mielewczyk oraz p. Leszkiem Młyńskim przygotowali piękne jasełka. Ze względu na pandemię przedstawienie zostało nagrane i odtworzone uczniom pozostałych klas.

IMG_20220124_154114.jpg IMG_20220124_154435.jpg IMG_20220124_175140.jpg IMG_20220124_212655.jpg gg.jpg

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły dołączyli do wyjątkowej akcji „Góra Grosza”, której celem jest pomoc dzieciom, wychowującym się poza domami rodzinnymi.
Nasi wspaniali uczniowie nie zawiedli, każdy przyniósł choć symboliczną kwotę, dowodząc, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na  świecie.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy. Jednocześnie informujemy, iż udało nam się zebrać niespełna 9 kilogramów monet o wartości 177, 58 zł.

 

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli do wzięcia udziału
w XV Wojewódzkim konkursie fotograficznym „Świat w czasie pandemii”.

 • CELE KONKURSU:
  - rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów. Przedstawienie na fotografii zmieniającej się, we współczesnym świecie, rzeczywistości społeczno- kulturowej: konieczności utrzymania reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem konieczności używania masek i rękawic ochronnych oraz płynów do dezynfekcji, wyludnienie miast i miejsc użyteczności publicznej, kwarantanny, zamknięcie się ludzi w domach i sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, rozwój nowych zainteresowań, praca zdalna i zdalne nauczanie, rozwój kontaktów interpersonalnych poprzez technologie informatyczne. Tęsknota i afirmacja przyrodą i naturą, w tym: dostrzeganie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory; uchwycenie na fotografii piękna i niezwykłości świata organizmów żywych tj. roślin i zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności, dających wytchnienie i radość ich obserwatorom. Uchwycenie na fotografii interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka czasów pandemii oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki;

 

 • REGULAMIN KONKURSU:
  1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  2. Konkurs przebiega w trzech etapach:
  I etap – szkolny - prace należy złożyć u p. Bogusi lub Anety Jung do dnia 5 lutego 2022 r.
  II etap – powiatowy - marzec 2022r.
  III etap – wojewódzki – finałowy - 27 kwietnia 2022
  3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.
  4. Format zdjęć- A4 (21x30 cm).
  5. Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.
  6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020, 2021,2022 r., które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.
  7. Fotografii nie należy oprawiać.
  8. Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnictwa (kartę otrzyma każda osoba, która zgłosi chęć wzięcia udziału  w konkursie u p. Bogusi lub Anety)
  9. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
  * sposób ekspozycji (góra/dół),
  * imię, nazwisko, klasa, kategoria konkursowa autora,
  * tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
  * nazwa, adres placówki oświatowej, powiat, numer telefonu, adres e-mail i numer telefonu uczestnika;
  Kryteria oceny prac:
  - interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
  - walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.