Celem zajęć jest usprawnienie funkcji językowych, percepcyjno-motorycznych, uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji w przestrzeni.

Dzieci kształcą spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, motorykę, współdziałanie różnych funkcji. Doskonalą technikę czytania, pisania, utrwalają zasady i pisownie ortograficzną.

 

Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz w grupach 2-4 osobowych.