Drukuj

Warsztaty teatralne są to zajęcia ogólnorozwojowe, mające na celu: wydobycie i pogłębienie wrażliwości dziecka, pracę z rekwizytem, praktyczną pracę z tekstem, pozyskanie świadomości ciała, szkolenie mowy scenicznej, a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole.
Warsztaty są podzielone na dwa cykle: część warsztatową i próby do przedstawienia teatralnego.