Drukuj

Zajęcia opierają się na programie, który ukazuje związek między ruchem fizycznym, a rozwojem psychicznym człowieka. Podstawą zajęć są ćwiczenia kinezjologiczne równoważące pracę lewej i prawej półkuli mózgu, które wspomagają proces uczenia się.

 

Do zajęć włączone są elementy zabawy i gier ruchowych przy muzyce. Dzieci śpiewają piosenki „kinezjologiczne”. Wykonują też wiele ciekawych prac plastycznych, które prezentowane są na gazetce szkolnej.

 

Różnorodność ćwiczeń i zabawy sprzyja gimnastyce mózgu, rozwojowi ciała i miłej zabawie.