Prowadzą nauczyciele w zależności od potrzeb ucznia.