1.jpg

Już po raz dwudziesty trzeci Towarzystwo Nasz Dom organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza !

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci

(w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównymi obszarami wsparcia są:

- pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,

- pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej,

- programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- programy dla dzieci, jak i dla osób z ich otoczenia,

- lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

 

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce

 i potrwa do 28.02.2023 r. 

Zachęcamy wszystkich uczniów wraz z rodzinami do przyłączenia się do naszej zbiórki monet.

Pojemnik na monety znajduje się na parterze, naprzeciw sekretariatu.

 

 Każdy uczeń przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

                                                                                                                       Koordynator akcji: N. Kulewska