3.jpg

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami przygotowali tematyczne gazetki klasowe. W tym dniu na lekcjach języka polskiego uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z zakresu ortografii, fleksji, składni, fonetyki, frazeologii i leksyki. Wykonywali ćwiczenia, rozwiązywali zagadki, quizy, grali w gry, sprawdzając swoją wiedzę o języku. Była to okazja, aby uzmysłowić sobie, że dbałość o poprawność językową jest ważna, bo świadczy o naszej kulturze i naszym stosunku do ojczyzny.