21 listopada 2017 r. odbył się coroczny konkurs ortograficzny z języka angielskiego zatytułowany „Spelling Bee 2017”. 

Udział w konkursie wzięło 26 uczniów w dwóch grupach wiekowych. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym  uczniowie mieli zapisać literowane przez nauczyciela wyrazy. Drugi etap to samodzielne literowanie wyrazów z listy słówek przed komisją. Do drugiego etapu konkursu przeszło 14 uczniów: (z klas II-IV) Bruno Markowski, Ignacy Sarach, Małgorzata Karnia, Aleksandra Benkowska, Monika Malewska, Maksymilian Wójtowicz, Zofia Wolowska, Emilia Manikowska (z klas V -VII) Anna Tutkowska, Amelia Kąkol, Aleksandra Mazurek, Marta Ossowska, Patrycja Leonarczyk i Nina Litwinów.

Zwycięzcami „Spelling Bee 2017” po pasjonujących dogrywkach na drugim etapie konkursu zostali:

w klasach II-IV

miejsce I Zofia Wolowska 

miejsce II Aleksandra Benkowska

miejsce III Ignacy Sarach

w klasach V-VII

miejsce I Anna Tutkowska

miejsce II Marta Ossowska

miejsce III Nina Litwinów

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.