Drukuj

W dniu 16.03.2022 w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Biologiczno-chemicznny pt.: „Poczuj chemię do biologii” organizowany przez SP z Przyjaźni.

Zadaniem konkursowym uczestników było samodzielne rozwiązywanie testu z zadaniami z biologii i chemii. Zakres zagadnień obejmował materiał podstawy programowej z biologii dla klas V-VIII, m.in. wirusy, bakterie, protisty i grzyby, świat roślin i zwierząt, organizm człowieka oraz genetykę.

Zagadnieniami z chemii, z którymi zmierzyli się uczniowie to m.in. budowa atomu, równania reakcji chemicznych, wiązania chemiczne, woda i roztwory wodne, związki: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, związki węgla z wodorem – węglowodory nasycone i nienasycone, analiza prostych doświadczeń chemicznych oraz umiejętność rozwiązywania  zadań rachunkowych.

Wyłoniono laureatów II edycja konkursu. Są nimi:

I miejsce- Maciej Stachowiak ze SP w Przyjaźni

II miejsce- Franciszek Wierzba ze SP Nr 2 w Żukowie

III miejsce- Wiktoria Zhigunova z Parafialnej SP im. św. Franciszka z Asyżu w Żukowie.

Naszej uczennicy - Wiktorii serdecznie gratulujemy !!!

P.S. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Aleksandra Migdał