2.jpg

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli do wzięcia udziału
w XV Wojewódzkim konkursie fotograficznym „Świat w czasie pandemii”.

 • CELE KONKURSU:
  - rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów. Przedstawienie na fotografii zmieniającej się, we współczesnym świecie, rzeczywistości społeczno- kulturowej: konieczności utrzymania reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem konieczności używania masek i rękawic ochronnych oraz płynów do dezynfekcji, wyludnienie miast i miejsc użyteczności publicznej, kwarantanny, zamknięcie się ludzi w domach i sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, rozwój nowych zainteresowań, praca zdalna i zdalne nauczanie, rozwój kontaktów interpersonalnych poprzez technologie informatyczne. Tęsknota i afirmacja przyrodą i naturą, w tym: dostrzeganie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory; uchwycenie na fotografii piękna i niezwykłości świata organizmów żywych tj. roślin i zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności, dających wytchnienie i radość ich obserwatorom. Uchwycenie na fotografii interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka czasów pandemii oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki;

 

 • REGULAMIN KONKURSU:
  1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  2. Konkurs przebiega w trzech etapach:
  I etap – szkolny - prace należy złożyć u p. Bogusi lub Anety Jung do dnia 5 lutego 2022 r.
  II etap – powiatowy - marzec 2022r.
  III etap – wojewódzki – finałowy - 27 kwietnia 2022
  3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.
  4. Format zdjęć- A4 (21x30 cm).
  5. Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.
  6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020, 2021,2022 r., które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.
  7. Fotografii nie należy oprawiać.
  8. Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnictwa (kartę otrzyma każda osoba, która zgłosi chęć wzięcia udziału  w konkursie u p. Bogusi lub Anety)
  9. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
  * sposób ekspozycji (góra/dół),
  * imię, nazwisko, klasa, kategoria konkursowa autora,
  * tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
  * nazwa, adres placówki oświatowej, powiat, numer telefonu, adres e-mail i numer telefonu uczestnika;
  Kryteria oceny prac:
  - interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
  - walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.