2.jpg

-7630413800032412618.jpg 198070622875765106.jpg 3312106826174259253.jpg 4071827389422176519.jpg
W ostatnich dniach uczniowie klas 5 i 6 naszej szkoły ćwiczyli jazdę na rowerze i przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

Test ze znajomości przepisów, budowy i wyposażenia roweru oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy uczniowie napisali w poprzednim roku szkolnym. Wszyscy zaliczyli go wówczas wynikiem pozytywnym.

We wtorek 12.10. uczniowie mieli możliwość doskonalić technikę jazdy rowerem oraz znajomość przepisów. W piątek 15.10. przyszedł czas na podsumowanie pracy- zdanie egzaminu na kartę rowerową w obecności przedstawiciela Policji.

Egzamin odbył się na terenie SP nr 1 w Żukowie. Wszyscy zaliczyli jazdę rowerem  pozytywnie i tym samym już wkrótce odbiorą swoje pierwsze prawo jazdy- KARTĘ ROWEROWĄ. Szczególnie wyróżnieni, przez panią funkcjonariusz Paulinę Magulską, zostali Agata Kulaszewicz oraz Andrzej Tutkowski za wzorową jazdę.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi.

N. Kulewska